Návrh Sboru Kvalifikovaných Veteránů instalovat Alternativní Chladicí Systém pro jadernou elektrárnu Fukušima-Daiiči

  1. Obecně platí, že průmyslové podniky mají při neočekávaných haváriích nebo potížích bezpečně zastavit výrobu tak, že se uzavře přívod paliva anebo energie, která zásobuje systém. Tato koncepce se nazývá ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (FAIL-SAFE SYSTÉM).
  2. Nicméně u jaderných elektráren je nemožné odstavit dodávku paliva, protože tento systém je jako „zapálený hořák v palivové nádrži“. Existuje pouze jeden prostředek, jak se vyhnout „roztavení“, a to potlačit jadernou řetězovou reakci tím, že se umístí kontrolní tyče do reaktorového jádra, a palivové tyče se chladí vodou.
  3. To znamená, že chladicí systém jaderné elektrárny BY NIKDY NEMĚL BÝT ODSTAVEN. Proto by chladicí systém měl být zdvojnásoben, ztrojnásoben, nebo by měl být ještě větší. TSUNAMI bylo tentokrát mnohem prudší, než se „očekávalo“, a všechny podpůrné systémy byly zničeny.
  4. I kdyby jaderná řetězová reakce byla zcela zastavena, opravit zničený chladicí systém je povinnost, anebo bezprostředně instalovat nový, který by byl spolehlivý nejméně 10 let. Je nesmyslné chladit reaktorovou komoru čerpadly na beton anebo hasičskými vozy.
  5. Instalace anebo oprava chladicího zařízení se provádí v prostředí vysoce znečištěném radioaktivními částicemi, a to může mít škodlivé následky pro lidské zdraví. Proto mladí lidé, kteří mají život před sebou, by nikdy neměli plnit takové úkoly. Neměla by nastat situace, že by ten, kdo může mít v budoucnu děti, měl být vystaven radiaci, i kdyby to představovalo jakoukoli částku.
  6. Naše generace, která vědomě nebo nevědomky souhlasila se stavbou jaderné elektrárny Fukušima a těšila se opuletním dodávkám elektřiny vyráběné ve Fukušimě, a zvláště ti, kdo ji vítali sloganem „Jaderná elektřina je bezpečná“, by se měli jako první připojit ke Sboru Kvalifikovaných Veteránů, aby instalovali anebo opravili chladicí systém. Je to povinnost naší generace vůči generaci příští a přespříští.
  7. Nyní mnoho zaměstnanců jaderné elektrárny tam pracuje bez ohledu na věk, schopnosti, vědomosti a zkušenosti. Sbor Kvalifikovaných Veteránů tvoří dobrovolní veteráni-odborní pracovníci a inženýři, kteří mohou odvádět mnohem lepší práci s mnohem větší rozvahou. Prosím, připojte se k našemu Sboru Kvalifikovaných Veteránů. Naléhavě potřebujeme vaše zkušenosti a vědomosti.

Yastel Yamada

svcf-admin@svcf.jp
telefon a fax: +81-3-5659-3063
mobil: +81-90-5659-3063
11-25-707, Naka-kasai 5-chome, Edogawa-ku, Tokyo 134-0083, Japan