ข้อเสนอโครงการความร่วมมือของผู้ชำนาญการในการติดตั้งระบบทำความเย็นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi

  1. โดยทั่วไปจะมีการติดตั้งระบบ fail-safe system ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้หยุดการทำงานได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปรกติเกิดขึ้น โดยปิดระบบเชื้อเพลิงหรือระบบให้พลังงาน หรือทำให้เครื่องจักรหยุดทำงาน
  2. ในกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นไปไม่ได้ที่จะปิดระบบเชื้อเพลิง เนื่องจากระบบมีลักษณะ “an operating burner inside a fuel tank”
    วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการหลอมละลายคือยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ โดยใส่แท่งควบคุมเข้าไปในแกนปฏิกิริยา แล้วค่อยๆ ทำให้แท่งเชื้อเพลิงเย็นตัวด้วยการหล่อน้ำอย่างต่อเนื่อง
  3. หมายความว่า ระบบทำความเย็นของโรงงานนิวเคลียร์ไม่ควรหยุดการทำงาน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบความเย็นถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้สองรอบ สามรอบ หรือซ้ำๆ แต่โชคไม่ดีที่เหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมามีความรุนแรงเกินกว่าที่คาดไว้ ทำให้ระบบสำรองถูกทำลาย
  4. ภายหลังที่ปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์ถูกควบคุม ระบบความเย็นที่ความเสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมหรือแทนด้วยระบบใหม่ ซึ่งควรออกแบบให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในระยะเวลาสิบปีหรือมากกว่า การทำให้ระบบเย็นโดยใช้น้ำเป็นเพียงวิธีการชั่วคราวเท่านั้น
  5. การซ่อมแซมหรือติดตั้งระบบทำความเย็นทำให้เกิดการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพในอนาคตอย่างรุนแรง ดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่มีอนาคตอีกไกลไม่ควรทำงานในตำแหน่งงานนี้ และควรหลีกเลี่ยงการได้รับสารกัมมันตภาพรังสี
  6. คนรุ่นเราผู้ซึ่งยอมรับการตั้งโรงงาน Fukushima Daiichi และได้รับประโยชน์ด้านพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยเฉพาะพวกเราซึ่งมีแนวคิดว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความปลอดภัย ควรเป็นกลุ่มแรกที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อติดตั้งหรือซ่อมแซมระบบทำความเย็น โดยเป็นหน้าที่ของคนรุ่นเราเพื่อคนรุ่นต่อไป
  7. ในปัจจุบัน คนงานจำนวนมากทำงานที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่ได้พิจารณาถึงอายุ ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ โครงการความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญควรประกอบด้วยอาสาสมัครของช่างเทคนิคและวิศวกรผู้ซึ่งมีคุณสมบัติในการดำเนินงานได้อย่างสำเร็จ มีการตัดสินใจที่ดีกว่า

ยาสึเตะลุ ยามาดะ
นะคะ-คะไซ 5-โชแมะ 11-25-707. เอโดกาวา-คู. โตเกียว 134-0083.ญี่ปุ่น
E-mail:svcf-admin@svcf.jp
Tel &Fax:+81-(0)35659-3063 Mobile phone: +81(0)905659-3063

ยาสึเตะลุ ยามาดะ ประวัติ
เกิดในปี 1939
วท.บ. จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว
ลูกจ้างโดย สุมิโตโมะ อุตสาหกรรมโลหะ, จำกัด 1962-1989 ทำงานในสาขาวิศวกรรมโลหการวิศวกรรมโรงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
เนื่องจากการเกษียณอายุการทำงานเป็นอิสระที่ปรึกษาทางธุรกิจจนถึง 2005 ปัจจุบันทำงานเป็นอาสาสมัครกับองค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ในเขตข้อมูลหลาย